Acronis True Image 2021 (v25.6.1.34340)专业数据备份恢复软件破解版

Acronis True Image,安克诺斯专业数据备份恢复软件,为你提供专业数据保护。Acronis安克诺斯是全球最佳数据备份恢复软件,能对电脑文件、磁盘、应用程序、操作系统等进行完整数据备份、恢复与迁移的软件,超快备份恢复,轻松系统转移。Acronis True Image 2020,支持数据完整备份、一键恢复数据、磁盘克隆、移动备份、系统迁移、异机还原、文件归档、补丁测试、安全区、勒索病毒防御等功能轻松搞定。

Acronis True Image 2021 (v25.6.1.34340)专业数据备份恢复软件破解版插图Acronis True Image 2021 (v25.6.1.34340)专业数据备份恢复软件破解版插图1Acronis True Image 2021 (v25.6.1.34340)专业数据备份恢复软件破解版插图2

新版特性

2020.11.24 Acronis True Image 2021 Update 2 build 34340
acronis.com/en-us/support/updates/changes.html?p=42226
acronis.com/en-us/personal/whats-new

Acronis True Image 2020 新特性:
—全新备份格式,备份恢复速度比以前的版本快了50%
* 全新的备份格式,更快的备份和恢复速度,比最快还快
* 这种新的备份格式还允许您更快地浏览云备份中的文件
—更全面的数据管控功能,确保备份不干扰笔记本使用性能
* 允许选择备份运行的Wi-Fi网络,避免流量计费连接和不安全的公共网络
* 可以在笔记本电脑使用电池电源运行时控制备份的运行时间
* 可以完全阻止备份使用电池电源运行,能设置最小电源级别
—更强大的防勒索功能,备份和反恶意软件防御技术持续加强
* Acronis主动保护技术实时阻止勒索和挖矿攻击,自动恢复受影响的文件

下载地址


Acronis True Image 2021 v25.6.1.34340 + Boot CD [2020/11/23]
安装包https://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2021_32340.exe
启动盘https://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2021_32340.iso

Acronis True Image 2021 v25.x Activation Patch(2021版本通用)
Acronis True Image 2020 v24.x Activation Patch ot GreenGnom
Acronis True Image 2019-2012 Activation Patch ot nova-s
https://pan.lanzou.com/b0f1g7ova

 

Acronis True Image 2020 v24.6.1.25700 + Boot CD
<!–http://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2020_25700.exe
<!–http://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2020_25700.iso
Acronis True Image 2019 v23.5.1.17750
<!–http://dl.acronis.com/u/AcronisTrueImage2019_17750.exe
Acronis True Image 2018 v22.6.1.15470
<!–http://dl.acronis.com/u/AcronisTrueImage2018_15470.exe
Acronis True Image 2017 v21.0.0.6209
<!–http://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2017_NG_6209.exe
Acronis True Image 2016 v19.0.0.6595
<!–http://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2016_6595.exe
Cleanup Utility(Acronis产品官方清理工具)
<!–http://dl2.acronis.com/u/kb/CleanupTool.exe

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论